Vetikate kasvatamine või loodusest korjamine

Vetikate kasvatamine või loodusest korjamine

SÖÖGIKS KASVATATUD
LOODUSEST KORJATUD
100% noored taimedErineva vanusega taimed
Raskemetallide sisaldus kontrollitud Raskemetallid võivad olla üle piirnormi
Istutame loodusesse vetikaid mis puhastavad ookeani ja toodavad juurde hapnikuKorjatakse loodusest vetikaid, mistõttu ookeani puhastamine ja hapniku tootmine väheneb
Kasvatuse keskkond on pideva jälgimise allErinevatest kohtadest korjatud vetikate puhul ei jälgita keskkonnatingimusi
Kümne aastase teadustöö tulemusel on leitud parim aeg vetikate kasvatamiseksErinevatel aastaaegadel korjatud vetikate biokeemiline koostis on varieeruv
Noored vetikad on pehme struktuuri ja hõrgu maitsegaVanemad vetikad on tugeva struktuuri ja puise maitsega
Ei vaja eelnevat töötlemistSöödav vaid jahuks peenestatult või eelnevalt leotatult

Miks eelistada toiduks kasvatatud vetikaid loodusest korjatule?

Vetikatel on mere ökosüsteemis täita oluline roll. Nimelt koguvad vetikad endasse üleliigseid toitaineid, tarbides seejuures ohtrasti süsihappegaasi ning tootes hapnikku. Teisisõnu on vetikate näol tegemist veealuse metsaga, mille kahjustamisel võivad olla pöördumatud tagajärjed.

Loodusest korjatud vetikad

Loodusest korjamine tähendab kas vetikate kividelt kogumist või laevaga merepõhja traalimist. Esimese kogumisviisi puhul korjatakse merest vett puhastavad vetikad välja, õnneks suurem kahju jääb siiski tegemata. Vetikate traalimine lõhub aga merepõhja struktuuri, millega kaasneb paratamatult piirkonnas elavate kalade, karpide, vähkide jt mereelukate toidulaua hävitamine. Mõlemal juhul kahjustatakse looduslikku ökosüsteemi, millel on maailma jaoks samasugused tagajärjed nagu vihmametsade hävitamine. Vetikate traalimisel on inimene jällegi inetus olukorras, kus oma toidulaua katmise eesmärgil rikutakse põhjalikult kellegi teise oma.

Lisaks looduslikust keskkonnast vetikate korjamise moraalsele küljele peaks tähelepanu pöörama ka nendest toodetud toiduainete kvaliteedile. Nimelt satub nii kividelt korjates kui merepõhjast traalides vetikate hulka lisaks noortele vetikatele ka vanemaid taimi, milles on raskemetalle ja kahjulikke mikroorganisme. Loodusest korjatud vetikate puhul ei ole võimalik garanteerida pakile kirjutatud biokeemilist koostist kuna kõik taimed on eri vanused ja erinevatest kohtadest pärit.

Kultiveeritud vetikad

Hoopis teine on lugu inimese poolt kasvatatud, ehk kultiveeritud vetikatega. Sel puhul eelneb vetikate korjamisele nende merre „istutamine“, millega inimene hoopis parandab mere kvaliteeti. Nimelt seovad vetikad oma eluprotsessi käigus süsihappegaasi ja lämmastikku ning vabastavad fotosünteesi läbi suurel hulgal hapnikku. Vetikad on nagu ookeani vihmametsad, tootes hapniku sealsetele elanikele. Süües Numami vetikaid oled osake suurest süsteemist ja aitad muuta meie ookeani puhtamaks ja toota hapnikku!

Vaid vetikaid kasvatades saame korjata noori ja ühevanuseid taimi. Umbes 4-kuused vetikad korjatakse, sest noored vetikad on kõige hõrgumad, toitaineterikkamad ning oma konsistentsilt pehmed ja õhukesed. Iga partii läbib põhjaliku kontrolli ja biokeemilise analüüsi, mis on garantiiks, et meie vetikad on alati puhtad mürkidest ja sisaldavad just neid vitamiine ja mineraalained, mis pakile kirjutame. 

NB! Numami kasutab oma toodete valmistamisel ainult vetikafarmis kasvatatud vetikaid.

Seetõttu vastutame iga viimse kui helbe kvaliteedi eest meie pakendites. Ookean on Numami suurim koostööpartner ja enne, kui me sealt midagi võtma läheme, anname omalt poolt võimalikult palju tagasi.